Umiestnenie tried v materskej škole:

Pavilón A (pri CVČ):


Pavilón B (hospodársky pavilón):


Pavilón C (pri Tescu):