Materská škola, ul. Malinovského 874 a Elokované pracovisko I. Krasku 60 Krupina

Milí rodičia a priaznivci našej Materskej školy na ul. Malinovského 874
a Elokovaného pracoviska I. Krasku 60 Krupina, vitajte na www.mskrupina.sk

Oznamy:

Zápisnica zo stretnutia RŠ

Jarné prázdniny

Vážení rodičia,
v dňoch 4.3.- 8.3. 2019 budú jarné prázdniny. Materská škola bude otvorená, ale nakoľko máme skúsenosti, že počas prázdnin navštevuje MŠ menej detí, zisťujeme záujem o umiestnenie Vašich detí. Svojim podpisom na hárku, ktorý je vyložení na skrinkách v chodbe potvrďte návštevnosť Vášho dieťaťa.
Ďakujeme

Kolektívna zmluva 2019-2020

uzatvorená dňa 29.01.2019 medzi zmluvnými stranami

Pre dokument kliknite sem!

Stravovanie od 1.1. 2019

Pre oznam pre rodičov detí v predškolskom veku kliknite sem!

ZMENA! Úhrada za pobyt dieťaťa v MŠ, Január 2019

VÁŽENÍ RODIČIA,
podľa Školského poriadku je potrebné platbu za pobyt dieťaťa v MŠ uhradiť do 10. dňa v mesiaci!!!

V mesiaci Január sa platí alikvotná čiastka a to:
dieťa od 2 – 3 rokov: 26 €
dieťa od 3 – 5 rokov: 10 €

Prázdniny

Oznamujeme Vám, že MŠ Malinovského 874
a elokované pracovisko I.Krasku 60 v Krupine budú počas zimných prázdnin uzavreté nasledovne:

Od 24.12.2018 (pondelok) do 7.1. 2019 (pondelok).
Nástup do materskej školy bude 8.1. 2019 (utorok).

Zoznam detí

Zoznamy detí v jednotlivývh triedach a umiestnenie detí si teraz môžete prečítať tu:

Umiestnenie detí

Nová verzia stránky

Od Augusta 2018 bude stránka zmenená na novšiu verziu.

Zamestnanci, ktorí potrebujú uverejňovať alebo priebežne aktualizovať jej obsah, budú bližšie informovaní správcom.

Stará verzia stránky je dostupná tu:
Stará verzia stránky

Ochrana osobných údajov

Ustanovenie o ochrane osobných núdajov teraz dostupné tu:

Ochrana osobných údajov